Windows Server 2012 WINS

Murat İbrahim Kantar 07 Mart 2014 0
Windows Server 2012 WINS
  • Sumo

 

Windows İnternet Name Service ( WINS )

 

Merhaba arkadaşlar,

Bu makalemizde Windows Server 2012 üzerinde Windows İnternet Name Service ( WINS ) servisini örneklerle inceleyeceğiz.

 

WINS, ağ üzerindeki bilgisayar ve grupların NETBIOS adlarının dinamik eşleştirmelerini sorgulamak için dağıtılmış bir veri tabanı sağlar. Asıl amacı NETBIOS isimlerinin kayıtlarını almak ve NETBIOS isimlerini çözmek. Host ismi en fazla 255 karakterden oluşur. Netbios ismi en fazla 15 karakterden oluşur. Artı 1 karakter üzerinde çalıştığı servisi gösterir (16 karakter)

 

Örneğin bir bilgisayara ping attığımızda;

Ping Networkakademibilgiteknolojileri 192.168.1.150 – DNS çözer

Ping  Networkakademib 192.168.1.150 Wins

Network üzerinde görülen PC isimleri Netbios isimleridir.

15.1

 

NetBIOS isimlerinin çözümleme (name resolution) sırası şu şekildedir.

  • NetBIOS cache
  • WINS Server
  • Broadcast
  • LMHOST file

Gördüğünüz gibi Wins olmayan ortamda Broadcast yaparak da NetBIOS isimleri çözülebilir. Fakat Network’ ü yormaması adına ve Router kullanan yerlerde WINS kurulmalıdır. Router Broadcast’i geçirmez.

Wins Proxy

Wins Server kurulu olmayan bölgelere bir client pc de registery ayarı yaparak kendisini Wins Server zannetmesini sağlarız. Buna Wins Proxy denir.
Örneğin; Wins Server “A” bölgesinde kuruludur. “ B” bölgesinde bir PC’ye registery ayarı yaparak Wins Proxy olmasını sağlarız. Wins Proxy olarak ayarladığımız PC’ye de gerçek Wins Server İp adresi yazılır ve bölgedeki diğer tüm PC’ lere Wins Proxy ip adresi yazılır.

15.2

 

Client PC’nin Wins Proxy yapılması

Start – Run – Regedit açılarak

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters EnableProxy değerine çift tıklanır ve Value data değerine 1 yazılır.

15.3

 

WINS Node Type

4 çeşit Wins Node Type vardır. Sorgu sıralamasıdır.
B – node ( Broadcast ) : isim kaydetmek ve  çözmek için broadcast kullan demektir.
NetBios isim çözme sıralaması :   1.Cache    2.Broadcast    3.Lmhost
2-   P –node ( Peer ) : isim kaydetmek ve  çözmek WINS kullan demektir.
NetBios isim çözme sıralaması:  1.Cache    2.Wins     3.Lmhost
4-   M-node ( mixed ) : Önce Broadcast yap bulamazsa Wins’i kullan demektir.
NetBios isim çözme sıralaması: 1.Cache     2.Broadcast     3.Wins     4.Lmhost
8 – H-node ( Hybrid) :  Önce Wins’i kullan bulamazsa Broadcast yap demektir.
NetBios isim çözme sıralaması: 1.cache     2.Wins    3.Broadcast     4.Lmhost

15.4

 

WINS node’lar DHCP aracılığıyla dağıtılır. Eğer DHCP kullanılıyorsa Scope Options alanından 046 WINS/NBT Node Type alanından kullanmak istediğimiz değer seçilir.

15.5

 

Ortamda DHCP yok ise eğer Registry üzerinden ayarlanması gerekir.

15.6

 

Start – Run – Regedt32 – HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters nodetype isminde DWORD değeri oluşturulur ve değer olarak tercih edilen yazılır. (H-node  “8”)

15.7

 

Client de Wins yoksa Default olarak B-Node (1) dir. Yani Broadcast yapar. Wins girilmişse eğer Default olarak H-Node (8)’dir. Yani Wins’e sorar bulamazsa Broadcast yapar. Default olarak 1 veya 8 dir. (B-Node veya H-Node) Client’a wins girildiğinde, client kendini wins’e kaydeder.

Network’te bütün bilgisayarlar kendisinin NetBIOS ismini kaydetmesi gerekir eğer ortamda WINS server varsa o zaman client’lar WINS servera kaydolur fakat WINS olmayan ortamda clientlar broadcast ile kendilerini networkte ilk açılan bilgisayar kaydettirir. ilk açılan bilgisayara Local Browser Server denir.

Eğer network’ümüz  iki farklı şube’den oluşuyorsa ve aralarında Router varsa o zaman broacast  routerlardan geçmeyeceğinden WINS kullanmak mecburi olacaktır. Aksi takdirde şubeler network üzerinde birbirlerini göremeyeceklerdir.

Burst Handling

Default 400 Requestten sonra Burst Handling’e başlar. Client kendini Wins’e kaydederken yoğunluk olmaması için Burst Handling clientleri sıraya sokar. 1.Cliente 5 dakika, 2.cliente 10 dakika gibi zamanlar vererek kendilerini Wins’e yazdırmaları için yön gösterir. Böylelikle Wins’ deki yoğunluğu azaltmış olur.

Wins Server Kurulumu

Server Manager – Add roles and features seçeneğine tıklanır.

15.8

 

Installation Type alanından “ Role-based or feature-based installation“ işaretlenir.

Server Selection alanından WINS Server kurmak istediğimiz sunucu seçilir.

15.9

 

Server Roles alanında bir seçim yapmıyoruz.

Features alanından WINS Server seçilir.

15.10

 

Confirmation alanında biraz önce uyguladığımız adımları gösterir. Install butonu ile kurulum başlatılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra WINS açmak için,

Server Manager alanında Tools sekmesinden WINS sekmesinden ulaşabiliriz.

15.11

 

Active Registrations alanında sağ tıklayarak Display Records seçeneğine tıklanır.

15.12

 

Record Mapping sekmesinde “ Enable result caching “ işaretlenir.

15.13

 

Wins default olarak kaydı 6 günlüğüne tutar. Client PC süre yarıya geldiğinde, 3 gün kala Wins kaydını yeniler.

 Brust Handling

Enable burst handling işaretlenerek aktif hale getirilebilir.

15.14

 

Wins Replication

Tüm WINS’ler primary’dir. Databaseleri read/write özelliğine sahiptir. Alta’da Resimde de görüldüğü gibi 3 farklı şube olduğunu farz edelim. Her şubeye birer WINS server kuruyoruz ve client bilgisayarları o bölgelerdeki WINS serverlara yönlendiriyoruz. Her WINS server kendi bölgesindeki kayıtları alır ve replikasyon yaparak diğer bölgelerdeki datalarla eşitler. Böylece her WINS server bütün bölgelerin kayıtlarını almış olur ve gelebilecek tüm NeTBIOS isim çözme sorgularına cevap verebilir.

15.15

 

 

Wins Replication

  • Push Partner: Değişiklik sayısına göre replication yapar. Belirlediğimiz değişiklik sayısına ulaşıldığında WINS’ ler arasında replication başlar.
  • Pull Partner : Süre ye göre replication yapar. Belirlediğimiz süreye ulaşıldığında WINS‘ler arasında replication başlar.

Wins üzerinde Rerlication partners alanına replication yaptırmak istediğimiz Wins’in pc name yazılır. Daha sonra replication yapmak istediğimiz wins üzerinden aynı şekilde pc name yazılarak eklenir.

Replication Partners alanında sağ tıklayarak New Replication Partner

15.16

 

DC2 üzerindeki WINS Server ile replication yapmasını istiyoruz, Browse alanında diğer WINS Server sunucusunu seçeriz.

15.17

 

Replication yapmak istediğimiz Wins’in üzerine sağ click yaparak Start Push Replication ve Start Pull Replication yaparız.

15.18

 

Eklediğimiz “DC2” Properties alanından Yapılan değişiklik sayısı ve belirtilen süreden sonra replication yapması için ayarları yaparız.

15.19

 

WINS Database – C:\Windows\System32\Wins klasörünün altındadır.

15.20

 

Jetpack komutu ile Wins ve DHCP database alanı sıkıştırılabilir veya yeniden düzenlenebilir.

Jetpack yapılmadan önce servis durdurulmalıdır.

Öncelikle komutumuzu wins database olduğu dizine düşürürüz.

Cmd + cd c:\windows\system32\wins

jetpack  wins.mdb  winstmp.mdb

15.21

 

İşlem bittikten sonra WINS servisi başlatılabilir.

Yararlı olması dileğiyle,

Yorum Bırak »