Powershell Uygulamaları – Bölüm 1

Uğur Demir 05 Ekim 2015 0
Powershell Uygulamaları – Bölüm 1
  • Sumo

Merhaba,

Powershell’in çıkmasıyla beraber artık günümüzde command prompt yerine shell çekirdeğini kullanır olduk. Powershell’in 5.0 versiyonuyla beraber bir çok yenilik beraberinde geldi.

Bu makalemizde powershell uygulamaları yaparak, örnekler göreceğiz.

“uGUR”.toupper() : Tümünü büyük yazacaktır. ( UGUR )


“uGUR”.tolower() : Tümünü küçük yazacaktır. ( ugur )


Get-WmiObject win32_bios –computername UGURHOST : Wmi filter kullanarak, localde çalışmış olduğumuz pc ile alakalı bios bilgisini alabiliriz.


Get-WmiObject –Class win32_computersystem : Bilgisayarın bağlı olduğu domain, ram miktarı, üretici firma hakkında bilgi verir.


Import-Module ServerManager : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.


Get-WindowsFeature : Rol, Feature listesini ve durumları hakkında bilgileri getirir.


Add-WindowsFeature RSAT-AD-Tools :  Feature ya da Rol ekleme yapar. (RSAT ekledik)


Add-WindowsFeature RSAT-ADCS,RSAT-AD-Tools,PowerShell-ISE: Aynı anda birden fazla feature ya da rol eklemek.


Remove-WindowsFeature RSAT-AD-Tools: Bir rol ya da feature kaldırmak.


Get-WindowsFeature | Where {$_.installed –eq $true} : Sadece yüklü olan feature ya da rolleri listeler.


Get-WindowsFeature *AD* | Where {$_.installed –eq $true} : İçerisinde AD geçen ve yüklü olan rol ya da feature’ları listeler.


get-service  :Tüm servislerin durumunu gösterir.


get-service M*  : M ile başlayan tüm servisleri listeler.


Get-Service M* | Format-List
Get-Service M* | Format-Custom

(M ile başlayan servisleri geniş özetli listeler.)Get-Service | Get-Member  : Servisin üyeliklerini gösterir.


Get-Process | Get-Member  : Proseslerin üyeliklerini gösterir.


Değişkene atanan karakterin uzunluğunu görmek.

PS C:\Users\ugurdemi> $z=”Ugur Demir”
PS C:\Users\ugurdemi> $z.Length
10


Değişken içindeki karakter için True/False değerini Almak

PS C:\Users\ugurdemi> $z.Contains(“U”)
True
PS C:\Users\ugurdemi> $z.Contains(“N”)
False

Değişkenle hesaplama işlemleri

PS C:\Users\ugurdemi> $sonuc = (100/2)*3
PS C:\Users\ugurdemi> $sonuc
150


Write-Host ile işlem yapmak.

PS C:\Users\ugurdemi> $a=”Ne iş yapıyorsun? “
PS C:\Users\ugurdemi> Write-Host $a
Ne iş yapıyorsun?


Değişken ile Network İşlemleri

PS C:\Users\ugurdemi> $ipim=ipconfig
PS C:\Users\ugurdemi> $ipim

Decimal Kavramını Anlamak

[decimal]
Read-Host metodu, bir değişken tanımından sonra kullanıldığı takdirde, ekrana tırnak içerisindeki metini vererek kullanıcıdan bilgi girilmesini ister. Girilen bu bilgi satır başında tanımlanan değişkene atanacaktır.

PS C:\Users\ugurdemi> [decimal]$yaz = Read-Host ” Yasini Gir “
Yasini Gir : 30
PS C:\Users\ugurdemi> $yaz
30

Yorum Bırak »