6. Makrolar – Değişken Tanımlamaları

recepalgul 04 Haziran 2013 0
  • Sumo


 

 

 

6. Makrolar – Değişken Tanımlamaları

Makro kodlarını yazarken kullandığımız değerleri kodlama penceresinde farklı yerlerde kullanmamız üzerlerinde işlem yapmamız gerekebilir. Bu nedenle farklı noktalarda kullanılan, üzerlerinde işlemler yapılan değerler değişken adı verilen yapılarda saklanırlar.

Değişkeni kısaca değerleri geçici veya sürekli olarak bilgisayar hafızasında
belirli bir işlem için tutan kalıplar olarak adlandırabiliriz.

Değişken tanımlamaları “DIM” veya “Private” komutu ile yapılır. Genel olarak kullanımı ise;

DIM (değişken_adı) AS (değişken_tipi) şeklindedir.

Public ifadesi ile başlayan değişken tanımlamaları da mevcuttur. Dim veya Private komutu ile tanımlanan değişkenler sadece bulundukları SUB’da işlev görürler. Public komutu ile tanımlanan değişkenler ise mevcut modülün tüm SUB’ larında kullanılır.

Eğer biz değişkenimizin tüm modüllerde kullanılmasını istiyorsak değişkeni Global ifadesi ile tanımlamamız gerekmektedir. Makrolarda karşımıza birde Static değişkenler çıkmaktadır. Static olarak tanımlanan değişken değerleri Excel uygulaması çalıştığı sürece saklı kalır. Ve uygulamanın her adımında bu değişkene başvurulabilir.

Parantez içerisinde yazılan ifadeler kullanıcının belirlediği yapılardır.

değişken_adı bölümünde değişkene vermek istediğimiz isim yazılır. Değişken adını belirtirken farklı unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

  1. Değişken adı sayısal ifade ile başlamaz,
  2. Değişken tanımlarken ? / * & % ^ vb. özel karakterler kullanılmaz,
  3. Değişken tanımlarken Türkçe karakter kullanılmaz,
  4. Değişken tanımlamalarında boşluk karakteri kullanılmaz,
  5. Makrolarda kullanılan özel komutlar değişken adı olarak kullanılamaz,
  6. Değişken adı en fazla 32 karakterden oluşmaktadır.

Değer türlerine göre değişken yapıları farklılık gösterebilir. Aşağıda sık kullanılan değişken türleri ve özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır.

Değişken Türleri;

Karakter String Karakter Dizisi n Byte  
Sayısal Byte 0-255 Arası Tamsayı 1 Byte 0-255 (Ondalık değer alamaz)
Integer Kısa Tamsayı 2 Byte 32,768 / +32,768 (Ondalık değer alamaz)
Long Uzun Tamsayı 4 Byte -2,147,483,647 / +2,147,483,647 (Ondalık değer alamaz)
Single Kısa Rasyonel Sayı 4 Byte -3,402823E38 / +3,402823E38
Double Uzun Rasyonel Sayı 8 Byte -4,94065645841247E-324 / +4,94065645841247E-324
Currency 19 Haneli Rasyonel Sayı 8 Byte Daha çok parasal değer tanımlamalarında kullanılır.
Tarih Date Tarih tanımlamaları    
Mantıksal Boolean True / False mantıksal değer 1 Byte  
Sabit Const Sabit veri tanımlamaları   Ör. : const pi=3.14
Nesne Object Excel’e ait nesneleri saklar    
Genel Variant Her Türlü veriyi depolayan veri tipi 8 Byte  

 

Değişken türleri ile ilgili örnek uygulamala,r ilerleyen eğitim başlıklarında karşımıza çıkacaktır.

 

NOT: Bu makalede anlatılan tüm başlıklar sağ tarafta yer alan videoda detaylı olarak aktarılmıştır.

 

 

Yorum Bırak »