Windows Server 2008 Disk Kotaları, Bölüm 2 Yönetme

Ergün Yıldırım 09 Nisan 2012 0
  • Sumo

Windows Server 2008 Disk Kotaları, Bölüm 2 Yönetme

Önceki makalemde, ben kotanın kavramını anlatmıştım.Şimdi bu makalemde bir kota şablonu oluşturma veya değiştirme nasıl yapılır onlara bakacağız. Aslında Windows Server 2008’de bir disk kota uygulaması göstererek bu makaleyi tamamlamayı istiyorum.

Uygulama Disk Kotaları-Implementing Disk Quotas

By now you should already be familiar with the File Server Resource Manager, because we used it to create and edit disk quota templates. Şu an itibariyle zaten biz disk kota şablonları oluşturma ve düzenleme için kullanılan adımları gördük. Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisine aşina olmaya başladık. It should therefore come as no surprise that this is also the tool that you will be using to implement disk quotas. Bu aynı zamanda disk kotaları uygulamak için kullanacağınız araç olması size kolaylık sağlayacaktır.

Open the File Server Resource Manager, and then navigate through the console tree to Quota Management | Quotas . Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi'ni açın ve konsol ağacınada Kota Yönetimi aracılığıyla gidin. Kotaları seçin ve Ayrıntılar bölmesinde tüm kotalarınızda görüntüler. Aslında tüm kotaları oluşturmadıysanız henüz listelenen herhangi bir şey olmamalıdır.

 

Yeni bir kota oluşturmak için kota kapsayıcısını (Quota Container) sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Kota Oluştur (Create Quota) komutunu seçin. Bunu yaptığınızda, Windows Şekil A. içinde gösterilen Kota Oluştur iletişim kutusunu görüntülenir.

Figure A The Create Quota dialog box is used for implementing disk quotas.Kota Oluştur iletişim kutusu disk kotaları uygulamak için kullanılır Şekil A.

As you can see in the figure, the first thing that you have to provide is the file system path that you want to apply the quota to. Şekilde de görebileceğiniz gibi, size gereken ilk şey sizin için kota uygulamak istediğiniz dosya sistemi yoludur. After you specify a path, you need to tell Windows whether you want to simply apply the quota to the path, or if you are planning on basing the quota template, and want to apply the template in a way that allows the quota to extend to both new and to existing subfolders. Bir yol belirttikten sonra, size sadece kota uygulamak isteyip istemediğinizi , kota şablonuna dayandırarak planlama yapacaksak veya kota genişletmek için olanak sağlayacak şekilde şablonu uygulamak istiyorsak bunları bilmemiz gerekir.

The next section on the Create Quota dialog box allows you to choose whether you want to use an existing quota template, or whether you want to define a custom set of properties for the disk quota. Kota Oluştur iletişim kutusunda sonraki bölümde, varolan bir kota şablonu kullanmak isteyip istemediğinizi veya disk kotası özelliklerini özel bir disk kotası tanımlamak isteyip istemediğinizi seçmenize olanak sağlar. Microsoft recommends that you use a quota template. Microsoft, bir kota şablonu kullanmanızı önerir. If you want to use a quota template, then simply select the template that you want to use from the drop-down list. Bir kota şablonu kullanmak istiyorsanız, o zaman aşağı açılan listeden kullanmak istediğiniz şablonu seçin. The bottom section of the dialog box provides a summary of the settings within the selected template. İletişim kutusunun alt bölümünde, seçilen şablon içinde ayarlarının bir özetini sunar.

Of course creating a custom quota is also an option. Tabii ki özel bir kota oluşturmakta bir seçenektir. To do so, just click the Define Custom Quota Properties button , and then click the Custom Properties button . Bunu yapmak için, sadece Özel Kota tanımlama Özellikleri (Define Custom Quota Properties) düğmesini tıklatın ve sonra Özel Özellikler (Custom Button) düğmesini tıklatın. This will provide you with an opportunity to enter the same types of information that you would normally provide when you are manually creating a quota template. Elle bir kota şablonu oluştururken sağlanacak bilgilerin aynı tip girilmesi için bir fırsat sağlayacak. Bir kez istenen tüm seçenekleri ayarladıktan sonra Oluştur (Create) düğmesini tıklatın ve yeni disk kota oluşturulur.

Dosya Ekranlar – File Screens

Technically, file screens are not actually a part of this quotas. Teknik olarak, dosya filtreleri aslında bu kotaların bir parçası değildir. Even so, they are managed through the File Server Resource Manager. Öyle bile olsa, Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi ile yönetiliyor. That being the case, I wanted to go ahead and show them to you because they are a handy feature. Bu durumda olması, bence de kullanışlı bir özellik devam edip bunları size göstermek istedim.

The basic idea behind file screens is that you can prevent certain types of files from being stored in certain locations. Dosya filtrelerinin arkasındaki temel fikir, belirli yerlerde depolanan, belirli dosya türlerini engellemek olabilir. For example, I once did a consulting project for someone who's server had run out of disk space unexpectedly. Örneğin, bir sunucuda beklenmedik bir problem olarak disk alanında yeterli alan kalmadığını düşünün.Subsequent investigation revealed that the reason why the server had run out of disk space was because one of the users uploaded their music collection to a network drive. Bu disk alanına da kullanıcıların kendi müzik koleksiyonu yüklendiği düşünün bunu en kolay bulmanın yolu kota uygulanarak bu disk alanında yer tutan her şeyi rahatlıkla bula biliriz ve kullanıcılara File screens could have prevented this problem, because they can be used to ensure that users are not allowed to store music files in the folder.klasörlerde müzik dosyalarını saklamaları için dosya filtreleri ile buna engel olunur.

To see how file screening work, navigate through the console tree to File Screening Management | File Groups . Dosya Filtrelemenin nasıl çalıştığını görmek için görmek için, Dosya Ekleme Yönetimi (Add File Management)  konsol ağacında gezinin. When you do, you will see a screen similar to the one that is shown in Figure B. As you can see in the figure, Microsoft predefined several file types, but also gives you the option of defining your own file types. Bunu yaptığınızda, Microsoft’un önceden tanımlanmış çeşitli dosya türlerini de görebileceğiniz gibi, Şekil B'da gösterilen benzer bir ekran göreceksiniz, aynı zamanda kendi dosya türlerinizi tanımlama seçeneği de sunar.

Figure B Windows predefined several file types. Şekil B, Windows önceden tanımlanmış çeşitli dosya türleri.

I already showed you how quota templates work, but file screens also use templates.Kota şablonlarının nasıl çalıştığını gördünüz, ancak dosya filtreleri ayrıca şablonlarını da kullanın. File screen templates work very similarly to quota templates. Dosya filtresi şablonları, Kota Şablonlarına çok benzer bir şekilde çalışır.Şekil C'de gördüğünüz gibi dosya filtresi şablonları engellemek istediğiniz dosya türlerini belirtmenize olanak tanır veya gerçekleştirmek istediğiniz filtreleme türünü isterseniz oluşturmanıza olanak tanır. İsterseniz belirli bir yol için özel oluşturulmuş filtre şablonu uygulaya bilirsiniz.  

Figure C Like quotas, file screens also use templates. Kota gibi Şekil C, dosya ekranlarında ayrıca şablonlarını kullanın.

Conclusion Sonuç

As you can see, it is easy to create disk quotas once you have created the initial templates. Gördüğünüz gibi, bu başlangıç ​​şablonlarını oluşturduktan sonra, disk kotaları oluşturmak kolaydır. Bir şablon olmadan bir kota oluşturmak mümkün olsa da, Microsoft bunları kullanmanızı öneriyor.

 

Yazar: Ergün YILDIRIM

 

Yorum Bırak »