Makro Oluşturma veya Silme

recepalgul 11 Mart 2013 0
 • Sumo


 

 

 

Makro Oluşturma veya Silme

Yinelenen görevleri otomatikleştirmek için Microsoft Office Excel’de kısa sürede bir makro oluşturabilirsiniz. Kendi makro komut dosyalarınızı yazmak veya bir makronun tümünü veya bir kısmını yeni bir makroya kopyalamak için Microsoft Visual Basic’te Visual Basic Düzenleyicisi‘ni kullanarak da makro oluşturabilirsiniz. Makro oluşturduktan sonra, bunu bir nesneye (araç çubuğu düğmesi, grafik veya denetim gibi) atayabilir ve nesneyi tıklatarak çalıştırabilirsiniz. Artık kullanmadığınız makroları silebilirsiniz.

Makro kaydetme

Makro kaydettiğinizde, makro kaydedicisi makronuzun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri tamamlamak için gereken tüm adımları kaydeder. Şeridin üzerinde gezinme, kaydedilen adımlar arasında değildir.

 Not   Şerit Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi programının bir bileşenidir.

 1. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, bu sekmeyi görüntülemek için aşağıdakileri yapın:
  1. Dosya menüsünü ve sonra da Seçenekleri‘i tıklatın.
 2. Şeridi Özelleştir kategorisinde, Geliştirici sekmesini aktif hale getirip ardından Tamam düğmesini tıklatın.
 3. Güvenlik düzeyini, tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
 4. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Güvenliği öğesini tıklatın.


 1. Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğini tıklatıp ardından Tamam düğmesini tıklatın.
 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Kaydet öğesini tıklatın.
 3. Makro adı kutusuna makro için bir ad girin.

 Not   Makronun ilk karakterinin harf olması gerekir. İzleyen karakterler harf, rakam veya altçizgi karakterleri olabilir. Makro adında boşluk kullanılamaz; altçizgi karakteri sözcük ayırıcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda hücre başvurusu olan bir makro adı kullanırsanız, makro adının geçersiz olduğunu belirten bir hata iletisi alabilirsiniz.

 1. Makroyu çalıştırmak üzere CTRL birleşimli bir kısayol tuşu atamak için Kısayol tuşu kutusuna, kullanmak istediğiniz küçük veya büyük harfi girin.

 Not   Makroyu içeren çalışma kitabı açıkken kısayol tuşu, varsayılan eşdeğer Excel kısayol tuşunu geçersiz kılar.

 1. Makroyu kaydetme yeri listesinde, makroyu depolamak istediğiniz çalışma kitabını seçin.

 İpucu   Makronun, Excel’i her kullanışınızda geçerli olmasını isterseniz Kişisel Makro Çalışma Kitabı‘nı seçin. Kişisel Makro Çalışma Kitabı‘nı seçtiğinizde, Excel daha önce oluşturulmamışsa gizli bir kişisel makro çalışma kitabı (Personal.xlsb) oluşturur ve makroyu bu çalışma kitabına kaydeder. Windows Vista’da bu çalışma kitabı C:\Users\kullanıcı adı\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir ve Excel her başlatıldığında otomatik olarak yüklenebilir. Microsoft Windows XP’de bu çalışma kitabı C:\Documents and Settings\kullanıcı adı\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. XLStart klasöründeki çalışma kitapları, Excel her başlatıldığında otomatik olarak açılır. Kişisel makro çalışma kitabındaki makronun başka bir çalışma kitabında otomatik olarak çalıştırılmasını isterseniz, Excel başlatıldığında her iki çalışma kitabının açılması için, o çalışma kitabını da XLStart klasörüne kaydetmeniz gerekir.

 1. Açıklama kutusuna makro açıklamasını yazın.
 2. Kaydetmeye başlamak için Tamam düğmesini tıklatın.
 3. Kaydetmek istediğiniz eylemleri gerçekleştirin.
 4. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Kaydı Durdur
  öğesini tıklatın.

 İpucu   Durum çubuğunun sol tarafındaki Kaydı Durdur
seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

Microsoft Visual Basic kullanarak makro oluşturma

 1. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Güvenliği öğesini tıklatın.


 1. Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğini tıklatıp ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 Not   Tehlikeli olabilecek bir kodun çalışmasını engellemek için makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra tüm makroları devre dışı bırakan ayarlardan birine dönmenizi öneririz.

 1. Geliştirici sekmesinin Kod grubunda Visual Basic‘i tıklatın.
 2. Gerekirse, Visual Basic Düzenleyicisi’nde Insert menüsünde Module‘ü tıklatın.

 Not   Modüller, çalışma kitabındaki tüm sayfalar için otomatik olarak oluşturulur.

 1. Modülün kod penceresinde, kullanmak istediğiniz makro kodunu yazın veya kopyalayın.
 2. Makroyu modül penceresinden çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 3. Makroyu yazmayı bitirdiğinizde, Visual Basic Düzenleyicisi’nin File menüsünde Close and Return to Microsoft Excel seçeneğini tıklatın.

Başka bir makro oluşturmak için makronun bir kısmını kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz makroyu içeren çalışma kitabını açın.
 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makrolar öğesini tıklatın.
 3. Makro adı kutusunda, kopyalamak istediğiniz makronun adını tıklatın.
 4. Düzenle‘yi tıklatın.
 5. Visual Basic Düzenleyicisi’nin kod penceresinde, kopyalamak istediğiniz makro satırlarını seçin.

 İpucu   Tüm makroyu kopyalamak için seçime Sub ve End Sub satırlarını ekleyin.

 1. Düzen menüsünde Kopyala seçeneğini tıklatın.

 İpucu   Ayrıca fareyi sağ tıklatıp, sonra kısayol menüsünde Kopyala komutunu tıklatabilir veya CTRL+C tuşlarına basabilirsiniz.

 1. Kod penceresinin Yordam kutusunda, kodu yerleştirmek istediğiniz modülü tıklatın.
 2. Düzen menüsünde Yapıştır seçeneğini tıklatın.

 İpucu   Ayrıca fareyi sağ tıklatıp, sonra kısayol menüsünde Yapıştır komutunu tıklatabilir veya CTRL+V tuşlarına basabilirsiniz.

 İpucu   Her zaman açık olan gizli bir çalışma kitabı olması nedeniyle Kişisel Makro Çalışma Kitabı dosyanızı (Personal.xlbs) düzenleyemezsiniz. Önce Göster komutunu kullanarak dosyanın gizliliğini kaldırmanız gerekir. Ayrıca bu dosyayı Visual Basic Düzenleyicisi’nde Alt+F11 tuş birleşimine basarak açabilirsiniz.

Bir nesne, grafik veya denetime makro atama

 1. Çalışma sayfasında, varolan bir makroyu atamak istediğiniz nesne, grafik veya denetimi sağ tıklatın ve ardından Makro Ata komutunu tıklatın.
 2. Makro adı kutusunda, atamak istediğiniz makroyu tıklatın.

Makro silme

 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Silmek istediğiniz makroyu içeren çalışma kitabını açın.
  • Silmek istediğiniz makro kişisel makro çalışma kitabında (Personal.xlsb) depolanıyorsa ve bu çalışma kitabı gizlenmişse, çalışma kitabını göstermek için aşağıdakileri yapın:
   • Görünüm sekmesinin Pencere grubunda Göster‘i tıklatın.
   • Çalışma kitaplarını göster altında KİŞİSEL öğesini tıklatın ve sonra da Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makrolar öğesini tıklatın.


 1. Makro yeri listesinde, silmek istediğiniz makroyu içeren çalışma kitabını seçin. Örneğin, Bu Çalışma Kitabı‘nı tıklatın.
 2. Makro adı kutusunda, silmek istediğiniz makronun adını tıklatın.
 3. Sil komutunu tıklatın.

 

Yorum Bırak »