Nested Virtualization

Mehmet Umut Kotankıran 12 Kasım 2016 0
Nested Virtualization
  • Sumo

Merhaba arkadaşlar, Windows Server 2016 ile gelen nested virtualization konusuna değineceğiz.

Nested virtualization, fiziksel bir host üzerine kurulan sanal makinaların içersine de sanal makina kurmaya yarıyor.Büyük yapılarda bir config değişikliği olacaksa bu, iyice planlanıp test ortamlarında test edilip uygulanmalıdır, burada nested virtualization anlamlı bir hal almış oluyor.Test makinası olarak sanal makina içersinde de bir sanal makina kurulup testler yapılabilir.

Benim fiziksel makinamda sanal makinalar mevcut.Bu sanal makinalardan bir tanesinin içine girip hyper-v kurmaya çalışıyorum.

Aşağıda görüldüğü gibi hata verdi.Yani bu sanal üzerinde biraz çalışacağız.

Öncelikle sanal makinamı kapatıyorum ve makinamın ayarlarına giriyorum.

Ram ve işlemci ayarlarını aşağıdaki gibi yapıyorum çünkü sanal makinamın içersinde de bir makina bulunacak ona göre kaynak ayırıyorum. 6000mb ram ve 4 çekirdek işlemci

Sanal makinam kapalı durumdayken devam ediyorum.

Kendi fiziksel makinamdan admin olarak PowerShell i açıyorum. Aşağıdaki komutu giriyorum

Get-Vmprocessor -vmname “sanal_makina_adi” | format-list *


Biraz daha yakından bakalım.Aşağıdaki komnutu giriyorum

Get-VMProcessor -VMName SERVER2016 | Select-Object -Property ExposeVirtualizationExtensions


Yukarıda görüldüğü gibi değer false durumda

Şimdi ihtiyacımız olan configi yapıyorum.

Sanal makina kapalı durumdayken fiziksel makinamdan aşağıdaki komutu giriyorum.

Set-VMProcessor -VMName “Sanal_makina_adi” -ExposeVirtualizationExtensions $true

Ve tekrar değere bakıyorum.Aşağıda görüldüğü gibi değer true olmuş durumda

Şimdi sanal makinamı açıyorum ve Hyper-V rolünü yüklemeye çalışıyorum.


Add features ‘ a tıklayınca hata vermiyor artık.

Bu adımdan sonra next tüm adımları geçip kurulumu bitiriyorum ve makinamı restart ediyorum.

Şekildeki ekran geldi.Hyper-V rol kurulumlarını tamamlıyor.

Sanal makinam açıldı ve rollerine bakıyorum aşağıdaki gibi hyper-V rolü yüklenmiş durumda

Aşağıdaki resimde sanal içersinde Hyper-V manager daha net görülüyor.

Yeni bir sanal yaratıyorum fakat kurulum yapmayacağım.İstenildiği takdirde bir iso bağlanıp kurulum yapılabilir.Aşağıda görüldüğü gibi.

Umarım faydalı olmuştur.

Yorum Bırak »