Linux Komutlar Serisi

Uğur Demir 15 Ekim 2015 0
  • Sumo

Bir önceki makalemizde CentOS kurulumundan bahsetmiştik. http://www.cozumpark.com/blogs/linux_unix/archive/2015/10/04/centos-6-5-x64-kurulumu.aspx

Şimdi ise
komutları görelim.

  • df: Sistemdeki disk ve partitionların bilgisini verir. – h komutu ise diskteki boş birim bilgilerini verir. df –h /home home dizininin bilgisini verir.


  • pwd : Geçerli dizini, hangi dizinde olduğumuz ekrana yazar.


  • cd : Dizinler arası geçiş yapmak için kullanılır.. cd /dizinadı o dizine gider. Örnek cd /home Eski yerine gelmek için ise cd .. kullanılır.


  • ls : Aktif dizindeki dosya ve klasörleri listeler. Windowstaki dir komutunun aynısıdır.

ls –a: Tüm dosyları, gizliler dahil listeler.

ls –l : Ayrıntılı olarak dosy ve klasörleri listeler.


du: Bir dosyanın ya da dizinin bellekte ne kadar yer kapladığını gösterir. du –h /dizinadı şeklinde yazılınca dizin boyutunun bellekte ne kadar yer kapladığını verir.


Dosya Sahipliği (File Ownership )

chown: Dosya kullanıcı sahipliğini değiştirir. chown user.group filename şeklinde kullanılır.


chgrp : Dosya veya klasörlerin kullanıcı sahipliği değil grup sahipliğini değiştirir. Chgrp group filenameşeklinde kullanılır.


touch : Boş bir dosya oluşturur. touch filename şeklinde kullanılır.


Dosya ve Dizin İzinleri (File and Directory Permissions )

rwx : r (read) = 4 ; w(write) = 2; x (executuble) = 1

rw- -wx r-x

user grup diğer

chmod : Dosyanın izinlerini değiştirir. chmod sayı filename (yukarıdaki izinlere göre sayı yazılır.)

Diğer yöntem ise

chmod u+x yum.log ( Yum.log dosyasında usera x yetkisi verir)

chmod u-x yum.log (Yum.log dosyasında userdan x yetkisini alır.)

chmod g+rw yum.log (Yum.log dosyasında gruba rw yetkisi verir)

chmod g-rw yum.log (Yum.log dosyasında gruptan rw yetkisini alır.)


umask : Default file izinleri rakamsal oalrak 666’dır. Defaut umask değeri ise 002 dir. Bu durumda 666-002= 664 varsayılan dosya izinidir. (rw-rw-r—) dir. Umask değeri değiştirilmek istenirse umask rakamşeklinde verilir.

find: Arama komutdur.


/etc dizini içerisindeki isminde mail geçen ve uzantısı pp olan dosyaları listeler.

Dosya Oluşturma, Silme Arama ve Görüntüleme

mkdir : Dizin oluşturmayı sağlar. mkdir foldername şekline kullanılır.

touch

rmdir : Dizin silmeyi sağlar.


cp: Dosya kopyalama işlemi yapar. Sadece dosya kopyalar, klasör kopyalayamaz. cp dosyadi kopayalanacaklokasyon şeklinde kullanılır.


mv: Dosya taşıma işlemi yapar. mv dosyaadi kopyalanacaklokasyon şeklinde kullanılır.


rm: Silme işlemi yapar. Normal kullanımının yanında –f (force) ile kullanılırsa soru sormadan direkt olarak siler.


Klasör silmek için ise –R parametresi kullanılır.


cat: Dosyanın içeriğini görüntüler. cat dosyaadi şeklinde kullanılır.


more : Cat gibidir. Catten farklı sayfa sayfa gösterir.

wc: Bir dosya içindeki satır,kelime ve harf sayma komutudur.

-l : Satır bilgisini verir.

-w : Sütun bilgisini verir.

-c : Harf sayısını verir.


Arşivleme ve Sıkıştırma

tar : Arşivlemede kullanılır. Snapsoht gibi düşünülebilir. –c parametresi oluşturur. –f parametresi ile oluşturulacak arşiv dosyasının adı verilir.


Mirsis klasörünü yedek.tar olarak arşiv dosyası oluşturduk.

Arşivin içini görüntülemek için -xvf parametresini kullanırız.


Arşiv içini görüntüledik.

Tar dosyasını açmak için ise unzip komutunu kullanırız.


Yedek.tar arşiv dosyasının içeriğini açtık.

Faydalı olması dileğiyle.

Yorum Bırak »