Windows Server 2016 Nano Server

Volkan Şayf 12 Temmuz 2018 0
Windows Server 2016 Nano Server
 • Sumo

Windows Server 2016 Nano Server

Windows Server 2012’nin kurulumunda karşımıza çıkan Core kurulumu seçerek grafik arayüzün hantallığından ve gereksiz sistem kaynağı kullanımından kurtulabilmekteydik.Core Server seçeneği Windows Server 2016’da da sunuluyor.

Microsoft bu seride karşımıza ek olarak Windows Nano Server seçeneğinide getiriyor.Core Server’dan daha az sistem kaynağına gereksinim duyacak. Core Server’ın aksine, Windows Nano Server’a herhangi bir şekilde RDP bağlantısı kurulamayacak. Yönetimi sadece uzaktan Powershell vb. oturumları ile yapılacak. Nano Server; Windows Server için fazla kaynağı olmayan ortamların değişmeyen nesnesi olacak, fakat daha fazla komut satırı deneyimi gerektirdiği kesin.

Nano Server’ı Windows Server 2016’da aşağıdaki seneryolara uygun şekilde kullanabilir.

 • Cluster ortamı olan yada olmayan Hyper-V sanallaştırma plartformunda Host olarak.
 • Storage’ler gibi depolama sunucusu olarak.SMB üzerinden Scale-Out File desteği ile beraber.
 • DNS Server olarak.
 • Internet Information Services (IIS)  çalıştıran Web Server olarak.
 • C #, Java, Node.js, Python, vb. Proglama dillerini desteklediği için Cloud üstünden çalışan uygulamaların Sunucusu olarak.

Nano Server’ın Başlıca Farkları

Nano Server sadece çekirdekten oluştuğu için kaynak tüketimi çok azdır.Buna bağlı olarak Windows Server 2016’nın diğer sürümleriyle karşılaştırıldığında önemli farklar vardır.

 • Grafik arayüzü olmadığından Nano Server’a lokal yada RDP oturumu açma olanağı yoktur.
 • Yalnızca 64 Bit sürümü vardır.
 • Nano Server’a Active Directory kurulamaz.
 • Group Policy ayarlarını desteklemez. Fakat istenirse Desired State Configuration ile ayarları büyük oranda uygulayabilirsiniz.
 • Nano Server’la, İnternet erişminde Proxy Server kullanacak şekilde yapılandırılamaz.
 • Birden fazla Network kartı ile yapabileceğimiz ve genelikle Load Balancing yada Failover olarak kullandığımız NIC Teaming’i desteklemez. Bunun yerine Switch-embedded teaming (SET) kullanılabilir.
 • System Center Configuration Manager ve System Center Data Protection Manager ile yönetilemez.
 • Hyper-V Host’u olarak kullanılmadığı sürece Nano Server’ın ürün anahtarı ile etkinleştirilmesi gerekmez.Fakat Nano Server, Hyper-V Host’u olarak çalışırken Automatic Virtual Machine Activation (AVMA) desteklememediğinden , Key Management Service (KMS) veya Active Directory-Based Activation kullanılarak etkinleştirilebilir.
 • Nano Server ile birlikte sağlanan Windows PowerShell sürümü çok daha ileri seviyededir.
 • Nano Server yalnızca  Current Branch for Business (CBB) modelinde çalışır.Long-Term Servicing Branch (LTSB) sürümü yoktur.

Yönetim ve Konfigürasyon için kullanılan araçlar aşağıdadır.

 • WMI
 • PowerShell
 • PowerShell Desired State Configuration
 • RSAT Tools
 • Web-Based Management Tools

Windows Server 2016 Core veya tam sürüm işletim sistemi yerine Nano Server  tercih edidiğinde farklar aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Windows Server 2016 Core kurulum sonrasında yaklaşık 5 GB disk kullanırken, Nano Server 300MB kullanır.
 • Nano Server kurulum süresi çok daha kısadır.
 • Windows Server 2016 Core ‘da 26 Process çalışırken Nano Server ‘da 21 Process çalışır.
 • Windows Server 2016 Core çekirdeği 140MB Memory kullanırken, Nano Server 61 MB Memory kullanır.
 • Windows Server 2016 Core yapılan Important, Critical Update’leri Nano Server için yaklaşık %50 oranında azdır.Aynı oranda Update sonrasında Reboot gerektirir.
 • Windows Server 2016 Core açılışta 98 Driver yükleyip 46 adet servis çalıştırırken, Nano Server 73 Driver yükleyip 22 servis çalıştırır. Servislerle beraber Windows Server 2016 Core’da 31 adet port, Nano server için ise 12 adet port açılır.

Nano Server Kurulumu

Windows Server 2016 Nano Server’ı fiziksel Server’a yada VHD şeklinde Hyper-V üstüne kurabiliriz.Kurulum için Server 2016 CD’sinin içindeki NanoServer klasörüne ihtiyacımız var.

NanoServer klasörü içerisinde .wim imajı ve Packages alt klasörü geliyor.
Wim imajının içerisine Packages klasörü altındaki paket dosyaları ekleyerek Nano Server imajına Role ve Feature eklenmesini sağlıyabiliriz.

Package içeriği yukarıdaki gibidir.
Paketlerin rol ilişkisi;

Rol veya özellik Dosya ismi ve PowerShell Kullanımı
Hyper-V rolü Microsoft-NanoServer-Compute-Package.cab
-Compute
Cluster Servisi Microsoft-NanoServer-Compute-Package.cab
-Clustering
Çeşitli ağ bağdaştırıcıları ve depolama denetleyicileri için temel sürücüler. Microsoft-NanoServer-Compute-Package.cab
-OEMDrivers
File Server rolü ve diğer depolama bileşenleri. Microsoft-NanoServer-Storage-Package.cab
-Storage
Windows Defender Microsoft-NanoServer-Defender-Package.cab
-Defender
DNS Server rolü. Microsoft-NanoServer-Defender-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-DNS-Package
PowerShell İstenen Durum Yapılandırması (DSC) Microsoft-NanoServer-DCB-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-DSC-Package.
Internet Information Server (IIS) Microsoft-NanoServer-IIS-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package
System Center Virtual Machine Manager aracısı
Not: SCVMM paketini yalnızca Hyper-V’yi izlediğiniz durumlarda kullanabilirsiniz.
Microsoft-NanoServer-SCVMM-Compute-Package.cab
Microsoft-NanoServer-SCVMM-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-SCVMM-Package
-Package Microsoft-NanoServer-SCVMM-Compute-Package
Veri Merkezi Köprü Oluşturma (DCBQoS dahil) Microsoft-NanoServer-DCB-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-DCB-Package
Sanal makineye dağıtma Microsoft-NanoServer-Guest-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-Guest-Package
Fiziksel makineye dağıtma Microsoft-NanoServer-Host-Package.cab
– Package Microsoft-NanoServer-Host-Package
BitLocker, güvenilir platform modülü (TPM), birim şifreleme, platform tanımlama, şifreleme sağlayıcıları ve güvenli başlatma ile ilgili diğer işlevler Microsoft-NanoServer-SecureStartup-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-SecureStartup-Package
Korumalı sanal makineler için Hyper-V desteği
Not: Bu paket yalnızca Nano Server Datacenter sürümü için kullanılabilir.
Microsoft-NanoServer-ShieldedVM-Package.cab
-Package Microsoft-NanoServer-ShieldedVM-Package

Kurulum için iki seçeneğimiz var.Biri PowerShell komutları ile,diğeri grafiksel arayüz ile.
Biz her iki yöntem ile de imaj oluşturup sonrasında Hyper-V üstünde çalıştıracağız.

Grafiksel Arayüz ile Kurulum

Grafiksel arayüz kurulumu için sunucumuza Nano Server İmage Builder ve Windows Assessment and Deployment Kit’ti (ADK) indirip kurmamız gerekiyor.

Nano Server İmage Builder erişim adresi;
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) erişim adresi;
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit

İlk önce Windows Assessment and Deployment Kit’ti yüklüyoruz.

Varsayılan Features seçenekleri ile kurulumu başlatııyoruz.İlgili paketleri internetten indirip kuracağı için bant genişliğinize göre kurulum süresi değişecektir.
Ardından Nano Server İmage Builder’ı kuruyoruz.

Kurulum sonrası Nano Server İmage Builder’ı çalıştırıyoruz.

Karşımıza iki seçenek çıkıyor.Create a new Nano Server image seçeneği ile Hyper-V için .vhd(Generation 1) ve .vhdx(Generation 2)imaj diski oluşturabiliriz. Aynı zamanda fiziksel sunucuya kurulum yapabilimek için bir imaj oluşturabiliriz.Create bootable USB media ile de fiziksel yada sanal ortamlar için bir USB BOOT imajı hazırlayabiliriz.Biz burada yeni bir imaj oluşturacağımızdan Create a new Nano Server image’ı seçiyoruz.

Bilgilendirme ekranımız.Next ile geçiyoruz.

Browse ile Mount ettiğimiz .iso dosyamızı gösteriyoruz.Yukarıda yazdığımız gibi iso içinde NanoServer dosyasına ihtiyacımız var.

lisans anlaşmamızı kabul edip Next diyoruz.

Deployment type ekranından oluşturacağımız imajın Hyper-V’demi yada fiziksel ortamda mı çalışacağını seçebiliyoruz.Nano Server’ı Hyper-V üstünde çalıştıracağımızdan biz Virtual machine image’ı işaretleyip,imajımızın hangi diskimize oluşturulacağını ve bu aşamadaki logların nerde tutlacağını belirleyip Next diyoruz.

Server 2016 da olan sürümler Nano Server içinde geçerli.Standart ve Datacenter şeklinde.Optional Packages bölümden oluşturacağımız olan imajı hangi role için kullanmak istiyorsak o package leri seçmemiz gerekiyor. Sürümümüzü Datacenter olarak belirleyip,imajımıza ekemek istediğimiz rolü seçiyoruz. Biz sadece DNS Server’seçip Next ile diğer adıma geçiyoruz.

İmajımız için .inf olarak Driver ihtiyaclarımızı karşılayabileceğimiz ekranımız.Biz herhangi bir ekleme yapmadan Next ile geçiyoruz.

Sunucumuz için Name,Password ve Time Zone seçeneklerimizi belirliyoruz.

İmajımızın Domain’e üye olarak oluşturmak istersek Join domain ekranımızla bunu yapabiliyoruz.Domain name kısmına Domain ismimizi yazabiliriz yada Domain blob file ile de bunu gerçekleştirebiliriz.Sunucumuzu Domain’e eklemeyeceğimizden herhangi bir değişiklik yapmadan Next ile geçiyoruz.

Karşımıza Network yapılandırma ekranı geliyor.Nano Server’ımızın IP adresini sabit yada ortamdaki DHCP’den otomatik IP almasını sağlıyabiliriz.DHCP üstünden otomatik olması için Enable DHCP to obtain an IP address automatically seçeneğini aktif ediyoruz.
Aynı zamanda bu ekran olan Enable WinRM and remote PowerShell connections all subnets özelliğini seçiyoruz.Çünkü imajımızın yönetimi için kolaylık sağlayacaktır. Next ile devam ediyoruz.

Advanced configuration erkanımızda iki seçeneğimiz var. Create basic Nano Server Image diyerek imajımızı oluşturmayı sonlandırabiliriz.
Continue to configure advanced settings ile imajımıza eklentiler yapabiliriz.

Add Servicing Packages :Update paketlerini imajımıza ekleme olanağı sağlar.
Embed files scripts or binaries : İmajımızı oluşturduktan sonra çalışmasını istediğimiz batch dosyalarımız ya da scriptlerimiz varsa onların çalışmasını sağlar.
Set remote options : Nano Sunucumuzun EMS (Emergency Management Services) servisi ile konuşabilmesini sağlar.
Set debugging methods : Debugging metodlarını aktifleştirir.

Biz bu eklentilere kullanmayacağımızdan Create basic Nano Server Image diyerek imajımızı oluşturmayı sonlandırıyoruz.

Karşımıza oluşturacağımız imajın özet bilgisi geliyor.Create ile imajımızın oluşturulmasını başlatıyoruz.

İmajımızın oluşturma işlemleri başladı.Yapmış olduğumuz seçimlerin PowerShell komutlarını görebiliyoruz.Bu komutlar ile PowerShell üzerinden de imajımızı oluşturabiliriz.

İmajımız oluşturuldu.Daha önceden belirlediğimiz G:\nanoserver.vhd dizininde.İmajımızı Hyper-V için kullanıma hazır.

PowerShell ile Kurulum

PowerShell ile kurulumu için sunucumuzun herhangi bir lokal diskine sadece Server 2016 CD’si içinde ki “NanoServer\NanoServerImageGenerator” altındakilerini kopyalamamız gerekiyor.

Dosyaları C: Diski içinde yeni oluşturduğumuz Nano Klasörünün altına kopyalıyoruz.

Ardından Windows PowerShell’i Run as Administrator ile açıyoruz.

Dosyaları kopyaladığımız dizine gidiyoruz.

Root dizinine erişmek için “cd\” komutunu kullanıyoruz.Sonrasında “cd nano” ile dosyaları kopyalıdığımız dizine erişiyoruz.

Kopyaladığımız dosya içindeki komutların çalışması için import etmemiz gerekiyor.Bunu da “Import-Module .\NanoServerImageGenerator –Verbose” komutuyla yapıyoruz.

Windows PowerShell’de scriptlerin çalışırken herhangi bir sorunla karşılaşmaması için “Set-ExecutionPolicy” komutunu kullanmamız gerekir.

Örneğin “Set-ExecutionPolicy RemoteSigned” gibi.

RemoteSigned: Güvenilir bir yayımcı tarafından imzalı, internet üzerinden indirilmiş olan scriptler çalışabilir.

Unrestricted: Tüm script’ler çalışabilir.Güvenilir bir yayımcı tarafından imzalı olmayan bir Script’i koşturmadan önce çalıştırılmadır.

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Script’imi koşturmadan önce “Set-ExecutionPolicy RemoteSigned” komutunu çalıştırıp onaylıyoruz.

C:\Users\VOLKAN~1.SAY\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4a05b8a9.PNG

Nano Server İmajımızı oluşturmak için, aşağıdakinine benzer bir komut kullanacağız;

New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Host -MediaPath <Server 2016 Iso’sunun bulunduğu dizin> -BasePath .\Base -TargetPath .\NanoServerPhysical\NanoServer.wim -ComputerName <Sunucu İsmi> -OEMDrivers -Compute –Clustering

Burada;

-Edition: Nano Server İmajımızın versiyonunu seçiyoruz.Örneğin “-Edition Standard” veya “-Edition Datacenter”

-MediaPath: Windows Server 2016’yı içeren DVD medyasının veya ISO dizinin yolu.

-BasePath:Nano Sunucu ikili dosyalarının kopyasını içerir; böylelikle gelecekteki çalıştırmalarda -MediaPath belirtmeden New-NanoServerImage -BasePath’i kullanabilirsiniz.

-TargetPath: sonuçta elde edilen ve seçtiğiniz rolleri ve özellikleri içeren .wim dosyasını içerir. Burada .wim uzantısını belirttiğinizden emin olun.

-DeploymentType: Nano Server İmajınmızın fiziksel bir sunucu üstünde veya sanal olarak Hyper-V üstünde çalışması için kullandığımız parametre.Örneğin sanal olarak kullanacağımız imajı oluştururken parametremiz
“-DeploymentType Guest” şeklinde olur.Fiziksel Hyper-V Server olarak kullanmak istersek “-DeploymentType Host” şeklinde olmalıdır.Ek olarak Fiziksel Server’da Driver ihtiyacımız için “-OemDrivers” Hyper-V için “-Compute” Cluster için “–Clustering” vb. gibi parametleri kullanabiliriz.

-Compute: Hyper-V rolünü ekler.Bunun yerine istersek “-Package” ile farklı roller ekleyebiliriz.Örneğin komutun sonuna “-Compute “ yerine “-Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package” yazarsak imajımız IIS Servisinide içerir.

-OemDrivers, bir dizi ortak sürücü ekler

Biz şimdi ihtiyacımız doğrultusunda parametreyi düzenleyelim.Sunucumuzun versiyonu Datacenter,tipi sanal,uzantısı .vhdx(Generation2) ve rolü DNS olacak.
kullanacağımız parametre bu durumda;

New-NanoServerImage -Edition Datacenter -MediaPath D:\ -BasePath C:\Nano -TargetPath C:\nano \nano-dns.vhdx -DeploymentType Guest –Package Microsoft-NanoServer-DNS-Package

Script’i çalıştırdıkdan sonra bizden Nano Server İmajımızın Administrator şifresini belirlememizi ister.Şifreyi şimdilik Aa12345 olarak belirliyoruz.

İmajımız oluşturulmaya başladı.

İmajımız oluşturuldu.Daha önce oluşturduğumuz C:\Nano dizinine gidip kontrol ediyoruz.

Nano-dns.vhdx isimli Nano Server imajımız hazır.Artık Hyper-V üstünde çalıştırabiliriz.

Hyper-V Manager’i açıyoruz.

Actions menüsünden New ve ardından Virtual Machine diyoruz.

Sunucumuzun Hyper-V Manager konsolunda görünen ismini belirleyip Next diyoruz.

Sanal Sunucumuzun Generation seviyesini belirliyoruz.Grafiksel İmajımızı oluşturuken .vhd(Generation1) ,PowerShell ile oluştururken .vhdx(Generation2) olarak belirlemiştik.Biz PowerShell ile oluşturduğumuz imajı kullanacağımızdan Generation 2’yi seçip Next diyoruz.

Nano Server’ın düşük kaynak tüketim avantajından faydalanıp başlangıç belleğimizi 256 MB olarak belirliyoruz.Next ile devam ediyoruz.

Herhangi bir Network ayarı yapmadan Next diyoruz.

Bu kısımda PowerShell ile oluşturduğumuz imajı gösterip Next diyoruz.

Son olarak karşımıza seçimlerimizin özet bilgi ekranı geliyor.Finish ile Viritual Machine Wizard’ı sonlandırıyoruz.Nano Server’ımız hazır.

Çalıştırıp Authenticate ekranında Nano Server’ımıza Logon oluyoruz.

İmajımıza oluştururken isim vermedik,domain üyeliği yapmadık ve sürümünü Datacenter olarak belirledik.Artın Nano Server’ımız kullanıma hazır.

Yorum Bırak »

*